Facebook
Youtube
Telegram
Close

April 20, 2019

७९ वी भारतीय इतिहास परिषद

  • २६ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान मध्यप्रदेशातील भोपाळ येथे ७९ व्या भारतीय इतिहास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
  • २०११ नंतर दुसऱ्यांदा ही परिषद मध्यप्रदेशात आयोजित करण्यात आली.
  • भारतीय इतिहास परिषदेची स्थापना १९३५ या वर्षी करण्यात आली.
  • भारतीय इतिहासाच्या वैज्ञानिक अभ्यासाला प्रोहत्साहन देणे हे संस्थेचे प्राथमिक उद्धिष्ट आहे.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *