Jammu & Kashmir

जम्मू व काश्मिर घटनेत विशेष दर्जा प्रदान होता. पहिल्या अनुसूचितील 15 वे राज्य भाग 21 क - 370 अन्वये विशेष दर्जा स्वतंत्र राज्यघटना भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी लागू नाही. कलम…

Continue Reading
  • 1
  • 2